Hvornår og hvordan høster man hvidløg?

Hvornår og hvordan høster man hvidløg?

Hvidløg er ikke kun ca. 5 cm små hvide løg. Der findes over 500 forskellige sorter, som igen inddeles i nogle bestemte grupper. Overordnet deler man hvidløg i flettehvidløg og slangehvidløg. Og derefter inddeler man igen alle hvidløg i 8 grupper. Der er lidt forskel på hvilke hvidløg man har og hvornår de skal høstes. Hvis du ikke ved hvilken sort du har sat, da må du nøjes med en gennemsnitlig vurdering.

Hvornår er dine hvidløg høstklare

Inden jeg kommer ind på tidspunktet vil jeg kigge på visne blade. Hvidløg visner nedefra og op (modsat almindelige cepa løg. Når dine hvidløg har tre visne blade er der stor chance for at dine løg er færdige. Kig dine hvidløg igennem hver dag når tiden nærmer sig, for at kunne se den forandring der sker.

De fleste løg er høstklare fra midten til sidst i juli.

Det er vigtigt at følge med i hvordan planterne visner, fordi processen med at modne kan gå meget stærkt.

Hvordan ved man at hvidløgene er høstklare?

Mange hvidløg har kun 5-7 blade og nogle få et mere. De to nederste blade bliver ofte gule/brune længe før de andre blade skifter farve. (Under ingen omstændigheder må der forekomme helt gule blade længere op på dette tidspunkt, da det kan være tegn på sygdom)

Spidserne kan også blive gule. Det kan de være i lang tid. Ofte er det kraftig vindpåvirkning eller en varm og tør sommer der er årsagen. Man skal også huske at vande i maj-juni, hvor løget først virkelig begynder at vokse.

Alle ”Purple Stripe sorterne og Rocambolerne hører til dem der kan høstes ca. midt juli. Artiskokkerne samt Creolerne er høstklare enten samtidigt eller lige efter. De absolut seneste løg er sorterne Porcelain og Silverskin. De kan som regel ikke høstes før sidst i juli eller begyndelsen af august. (Tiderne er efter danske forhold)

Der findes to grupper som er væsentligt tidligere og det er grupperne ”Turban” og ”Asiater”. Dem ser vi dog ikke ret mange af her i Danmark eller de øvrige Nordiske lande. De to grupper kan være høstklare allerede sidst i juni. De opfører faktisk lidt som alle flettehvidløgene. Planten begynder at tippe over til den ene side for at til sidst vælte helt om på siden.

Flettehvidløgene (dvs. de hvidløg som ikke får stængel) opfører sig nogenlunde på samme måde. De kan også vælte om på siden, og nogen gange står de bare ret skævt.

Slangehvidløg vælter aldrig. De står flot oprejste lige indtil de bliver høstet.

Hvis du har slangehvidløg (eng. hardneck) kan du også se hvordan topløget (bulbillerne) har det. Er stænglen kringlet rundt for at siden rette sig helt ud, og er topløget vokset sig stort?

(Det er dog ikke altid at toppen følger modningen af bundløget. Jeg har flere gange gravet hvidløgene op, selv om toppen slet ikke var færdigvokset. Heldigvis vokser topkapseln (bulbillerne) videre efter man har høstet løget. Både hvis man lader den blive på løgene eller man klipper den af og sætter alle stænglerne i en spand vand for sig selv. Hvis man gerne vil bruge topløgene/bulbillerne er det af stor betydning at de kan gro til en optimal str.)

Det kan være farligt at vente for længe med at kontrollere løgene. Jeg foretrækker selv, at se løgene igennem hver eneste dag og udvælge et par løg som ser ret færdige ud. (har ca. 3 brune bundblade og en god størrelse topløg)?Jeg graver forsigtigt med hænderne omkring planten. Man graver helt ned til toppen af løget. Forsigtigt fjerner man jorden ovenpå løget (imedens det stadig er i jorden) og ser efter om løget ser færdigt ud. Hvis det stadig er for lille, så fylder jeg jorden på igen og gentager gravningen efter et par dage, indtil jeg er tilfreds med størrelsen.

Er løget stort nok? Har løget stadig det dækkende skind over feddene?

Når hvidløg overskrider tiden for høst, da forsvinder det ene dækkende skindlag efter det andet. Hvert eneste skindlag repræsenteres af et grønt blad oven over jorden. Hvis alle skindlag forsvinder, er alle grønne blade blevet brune, og hvidløgene er ødelagt.

Der er mange ting som kan påvirke modningen. Måske blev løgene sat lidt sent? Er sommeren virkelig varm eller har månederne indtil høst været kolde og regnfulde? Varme kan tvangsmodne løgene og hvis løgene står og sopper i vand, kan de desværre få en masse sygdomme

Hvis dine løg bliver syge er det desværre oftest i den sidste måned før høst at man opdager det. Derfor remser jeg her op ting man skal være opmærksom på. Syge løg skal altid kasseres. Det foregår altid ved at man smider løgene i en pose for sig selv og lægger det sammen med dagrenovationen.

OBS. Hvis dine løg begynder at få gule/brune blade i toppen, midt på eller flere blade, i slutningen af maj – sidst i juni, kan det være tegn på sygdom eller angreb af f.eks. løgminerfluen. For at være sikker, er det bedst at grave et af de mistænkelige løg op. Ser det sygt? Er løget meget tyndt og blegt eller har det ikke dannet løg? Har løget en underlig farve og er måske belagt med mug? Har løget mistet alle rødderne og i øvrigt ser forkert ud? Er der små huller, gnavemærker eller har løget åbnet sig, da kan det være et angreb af løgminerfluen

De løg tager du forsigtigt op. og smider dem ud med dagrenovationen. Bagefter holder man øje med om flere løg bliver syge. De skal selvfølgelig også kasseres.

Har du brugt redskaber, eller andet som er kommet i kontakt med de syge løg, skal du vaske redskaberne grundigt af og spritte af til sidst. Har du brugt handsker smider du dem ud efter brug. I øvrigt er det en god idé at aldrig smide nogen former for løgaffald i komposten eller andre steder hjemme i haven, smid det altid ud med dagrenovationen. Vask dine hænder og sprit også dem af.

Hvordan graver jeg mine løg op?

Når du synes dine løg ser færdige ud, tager du med den ene hånd og holder fast i den grønne top og graver forsigtigt med den anden (hvis jorden er for fast, kan du bruge en mindre graveske). Stik graveskeen eller hånden ind under løget og vip forsigtigt imedens du trækker i toppen med den anden hånd. OBS. Du må aldrig kun trække i løgtoppen og hive op løget.

Når du graver løgene op, må du ikke lade løgene ligge på jorden i bagende solskin. Hvidløg tåler ikke den varme. De bliver bleget og kan ligefrem blive kogt. Du kan lægge løgene i en papirs bærepose, en kurv, papkasse eller lignende.  Dæk dem gerne til med et viskestykke hvis det er meget varmt.

Hvis du har en kraftig lerjord og jorden klistrer til dine løg, er det en god idé at hurtigt skylle det værste snavs af løgene. Er løgene næsten rene, behøver du ikke skylle dem.

Løgene skal hænges op umiddelbart efter de er skyllet. De må ikke ligge i store, våde bunker.

Bundt løgene i bundter med 4-6 store løg eller lidt flere hvis løgene er små. Brug en blød snor, som ikke skærer ind i stænglerne. Jeg plejer at bruge en billig plastiksnor, som man kan købe i en stor nøgle med 1000 meter i. Om du hænger løgene med toppen op eller ned er lige meget.

Hæng bundterne et skyggefuldt og luftigt sted. F.eks. En carport.

Hvor lang tid er løgene om at tørre/modne? Mellem store løg ca.4 uger og store løg skal have mere tid.  Hvis vejret er fugtigt, er løgene længere om at tørre.

Hvad sker der med stængel og topløg (evt. stængelløg) ved høst af hvidløgene?

Høster man sine slangehvidløg med stænglerne på eller skal man klippe den af?

Det er der meget delte meninger om. Jeg synes personligt at man skal beholde både stængel og topløg på lige indtil man har tørret og modnet løget og skal klippe stænglen af.

Hvis du har beholdt stænglen på fordi du gerne vil have dine topløg (bulbiller), kan jeg berolige dig med. Hvis du beholder dem på stængel og løg, så vokser de videre. Klipper du stænglen og topløget af, kan du sætte dem i en spand vand. Der vokser topløgene videre til optimal størrelse

sibirian red
Sibirian Red løg, høstet og tørret. Klart til opbevaring