Hvad er topløg?

Slangehvidløg “Allium Sativum var. Ophioscorodon” får en stiv stængel midt i løget. Ude i spidsen dannes en kapsel, som er fyldt med det vi kalder ”topløg eller yngleløg”. (Eng. bubils)
Størrelsen og mængden af topløg er afhængig af hvilken type løg det er.
Disse små topløg kan enten spises, eller plantes for efter 1-4 år at blive til fuld størrelse løg. Hvis man planter disse småløg skal man følge ca. samme regler, som når man planter almindelige hvidløgsfed. Dvs. man sår/planter efterår fra september-november eller forår marts- midt i maj.

STÆNGELLØG
Flettehvidløg “Allium Sativum” (Dvs. alle de hvidløg der ikke normaltvis får en stiv stængel med en topløgskapsel) kan få det vi kalder stængelløg. Det er små løg som sidder inde mellem bladene eller nede i forbindelse med bundløget.

  • Undergruppen “Artichok” er den gruppe der kan få små ekstra løg inde bland bladfæstet eller omkring bundløget. De kan have meget varierende størrelse på samme plante. Hvis de sidder i forbindelse med løget, kan det forvrænge løgets facon. Også store stængelløg kan påvirke bund-løgets str. Hvilke Flettehvidløg (og creoler) der har tendens til disse ekstraløg er ikke altid til at sige, da hvidløg generelt kan indrette sig efter voksestedet. Nogen gange kan man få det oplyst sammen med sorten. Men det kræver at man ved hvad slags løg man køber.
    Stængelløgene kan spises eller plantes på samme måde som alm. hvidløgsfed.
  • Undergruppen “Silverskin” hører også til flettehvidløgene men pudsigt nok kan de også i visse tilfælde udvikle topløg. Dvs. de rent faktisk også får en stængel og en kapsel med små topløg ude i spidsen af stængelen.
    Det er ikke videnskabeligt bevist hvorfor nogle flettehvidløg udvikler stængelløg eller topløg, men den teori som jeg hører mest er:
    Hvidløg stammer fra Centralasien. Dens voksesteder var tørre og stenede jorde med et klima som kende- tegnes af meget kolde vintre og enormt varme somre. I tidens løb blev de bragt med til mange egne og bl.a. middelhavsområdet. Igennem flere århundreder eller mere tabte slangehvidløgene evnen at sætte topløg da det åbenbart ikke var nødvendigt i de varmere lande.
    Tager man løg fra disse egne og planter dem i koldere klima vil løgene “tro” at de er tilbage på de Russiske stepper og begynder at udvikle topløg igen.

HVILKE LØG HAR STORE TOPLØG?
Der er meget stor forskel på de små topløg. De mindste er på str. af et risgryn og de største kan blive ca. som en ært eller hasselnød.
Sorten af hvidløg har den største indflydelse på størrelsen af topløgene.
Rocamboler er helt klart dem der giver de største topløg. De har str. fra en lille ært til en stor hasselnød. Til gengæld er der ikke ret mange løg i toppen. Nogen gange slet ikke nogen. Normalt er dog fra 3 – 30 stk. Man skal være opmærksom på, at der kan være meget stor forskel fra sort til sort. Dvs. ikke alle Rocamboler er lige store.
Asiater får også rimeligt store topløg, dog kommer de ikke i nærheden af størrelsen af de topløg som Rocambolerne kan præstere. De er mere ca. som apelsinkerner. I en kapsel er der ca. 8-20 små topløg.
Marbled Purple Stripe sorter (F.eks. Estisk Rød) får en mellem str. topløg. Ca. fra apelsinkerne til store ærter. Kapslerne kan indeholde rigtig mange små topløg ofte fra 20-40 stk. Der er også stor størrelsesforskel på de små topløg inde i en kapsel.
Turban får også en mellemstr. Topløgene er helt kuglerunde og har en str. som peberkorn eller en meget lille ært. Turban løgenes kapsler indeholder fra 20-30stk.

Alle andre sorter har den mindste størrelse topløg, som risgryn eller hvedekorn. Desværre er de oftest så små at det kan tage minimum 4-5 år at få løg ud af dem.
Til dem hører alle Standard Purple Stripe, Glazed Purple Stripe og Porcelain. Da de er meget små er der også mange bitte løg i kapseln ca. 30 – 50 stk.
Udover at sorten genetisk bestemmer størrelsen på topløgene, kan betingelserne de bliver dyrket under også have stor indflydelse. God jord,godt gødet, afstand, dræn, osv. har noget at sige, på samme måde som det har det over for almindelige hvidløg. En varm sommer giver også topløgene bedre betingelser for en god størrelse.